Visie op mijn werk door Freddy Huylenbroeck, galerist IDplusArt galerie te Hamme

Christine creëert een plastisch universum dat de grenzen verlegt tussen werkelijkheid, verbeelding en mysterie.

Haar beeldtaal is zowel symbolistisch als symbolisch, zowel mythisch als mythologisch, zowel animistisch als vitalistisch, waarbij onderbewuste impulsen, ingehouden driften en fantasmagorische gevoelstoestanden op een fijnkorrelige en diepzinnige wijze opdoemen of verzwelpen in de getemperde kleurenmist van het houten paneel dat als drager voor haar beelden fungeert.